Οι κανόνες μένουν πάντα οι ίδιοι. Σχέσεις εξουσίας, παράδοση και αισθητικοποίηση.

Τραγικός ήρωας, ευχή ή κατάρα; Από το Σωκράτη, στο Σκοτεινό Ιππότη.

Ο πολιτισμός του χάους. Όταν ΜΜΕ και κράτος μετατρέπονται σε trolls.