Οι κανόνες μένουν πάντα οι ίδιοι. Σχέσεις εξουσίας, παράδοση και αισθητικοποίηση.

Comments (0)

No Comments

Leave a Reply