• Κατηγορίες


 • [ Currently killing me at the studio… ]


  Baptized by the wind

  Ένα έργο δυο φορές.
  Πριν το καλοκαίρι είχα φτιάξει το έργο κάτω. Μια μέρα πριν την παράδοση του, έπεσαν πάνω του κάποια χημικά και απλά καταστράφηκε. Ολοσχερώς. Για πρώτη φορά στην ζωή μου χρειάστηκε αν φτιάξω κάτι δυο φορές. Περίπου το ίδιο. Το κακό είναι ότι δεν μπορώ να αντιγράψω ούτε τον εαυτό μου. Το καλό είναι ότι το καινούριο έργο (πάνω φωτογραφία) που ολοκλήρωσα μερικές βδομάδες μετά, είναι πιστεύω αρκετά καλύτερο.
  (Υλικό: Λάδι σε σκουριασμένη λαμαρίνα.)


  An artwork twice.
  Just before Summer I had made this painting (on the bottom). Just one day before the delivery to its new owner, some chemicals were accidently thrown on it and it was destroyed. Completely. For the first time in my life I had to make an artwork twice. Short of. The bad thing is that I can’t copy even myself. The good thing is that the new painting that I accomplished some weeks later (photo on the top) is much better, I believe.
  (Medium: Oil on rusty sheet of iron.)


© 2010 Κωνσταντίνος Κωστούρος, Designed by Digitalbox